ELECTROSECURITATE / Detectoare de tensiune & Testere

Detectoarele de tensiune si dispozitivele de indicare şi/sau avertizare a prezenţei tensiunii sunt aparate electronice utilizate ca dispozitive de protecţie împotriva riscurilor electrice.
Detectoarele de tensiune sunt destinate verificării prezenţei/lipsei tensiunii (VLT) în toate tipurile de instalaţii electrice. Prezenţa tensiunii este semnalizată atât optic cât şi acustic. Detectoarele de tensiune sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN 61243 şi se află într-o permanentă stare de veghe, apte pentru efectuarea VLT-ului.
Dispozitivele de indicare şi/sau avertizare a prezenţei tensiunii sunt montate fix în instalaţiile electrice de medie tensiune şi au rolul fie de a avertiza personalul împotriva pătrunderii accidentale dincolo de îngrădirile mobile de protecţie ale înstalaţiilor sau echipamentelor electrice interioare de 6-35kV, fie de a bloca accesul personalului in zonele cu pericol de electrocutare.
Testerele pentru operațiuni curente de întreţinere, reparaţii şi verificări în instalaţii electrice de joasă tensiune au un design ergonomic compact şi permit efectuarea în condiţii de siguranţă a măsurătorilor de parametri electrici din instalaţii (tensiune alternativă / continuă; rezistențe; capacități; curenți; frecvențe, etc).

 

 

Detectoare Joasa Tensiune

Multitesterele utilizate în instalaţii electrice de joasă tensiune sunt astfel concepute pentru a realiza mai multe funcţii printre care semnalizarea optică si acustică a prezenţei tensiunii pe conductoarele instalaţiei, semnalizarea nivelului tensiunii sau verificarea succesiunii fazelor în reţelele electrice trifazate de joasă tensiune.

Detectoare Joasa Tensiune Mai mult

Detectoare Medie si Inalta Tensiune

Detectoarele de tensiune pentru instalaţii electrice interioare şi exterioare de medie tensiune şi înaltă tensiune sunt aparate specializate, utilizabile pe timp uscat sau cu precipitaţii, pentru realizarea în condiţii de siguranţă a operaţiei de verificare a prezenţei/lipsei tensiunii (VLT).Toate detectoarele tip DTCIER sunt în permanentă stare de veghe, însă înainte de fiecare utilizare trebuie testată funcţionarea lor prin apăsarea butonului de test. În cazul în care bateria este încărcată corespunzător…

Detectoare Medie si Inalta Tensiune Mai mult

Dispozitive avertizare prezenta tensiune

Dispozitivele de avertizare / indicare a prezenţei tensiunii în celulele electrice interioare de medie tensiune au rolul fie de a sesiza prezenţa tensiunii pe barele instalaţiei şi de a avertiza personalul de exploatare prin semnale optice / acustice asupra acestui lucru, fie de a bloca accesul in zonele cu pericol de electrocutare. Existenţa acestor mijloace de avertizare are rolul de a preveni intrarea accidentală a personalului în celula aflată sub tensiune şi a evita accidentarea prin electrocutare.

Dispozitive avertizare prezenta tensiune Mai mult

Testere pentru instalații electrice

Aparatura electronică conţinută în prezenta grupă de produse este destinată electricienilor ce efectuează operaţiuni curente de întreţinere, reparaţii şi verificări în instalaţii electrice de joasă tensiune. Aparatele au un design ergonomic compact şi permit efectuarea în condiţii de siguranţă a măsurătorilor de parametri electrici din instalaţii (tensiune alternativă / continuă; rezistenţe; capacităţi; curenţi; frecvenţe, etc).

Testere pentru instalații electrice Mai mult